Részvénykereskedés
New York tőzsdéin - Magyarországról

Oktatási tevékenység

A cég tevékenysége 2008. szeptember 5-től kiegészül a 8559'08 számú "Máshova nem sorolt egyéb oktatás"-sal.


Alaptőke-emelés

2/2008. (IX.05.) számú közgyűlési határozat az alaptőke feltételes felemeléséről. Amennyiben minden eddigi részvényes maradéktalanul befizeti jegyzett részvényeinek ellenértékét, úgy két további részvényes számára összesen 7.5 millió forint értékben bocsájt ki a Társaság részvényeket. Az Alaptőke így 10 millió forintra, az induló tőke 37 millió forintra emelkedik.


Cégbírósági bejegyzés

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a(z) DayTrade.net Befektetési Zárkörűen Működő Részvénytársaság kérelmére elrendeli a cég bejegyzését a Cg.01-10-046108 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal.


Közgyűlési határozatok (100830); vezető tisztségviselői körben bekövetkezett változás


2010. évi rendes Közgyűlés

A DayTrade.net Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., V. emelet; vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál, cégjegyzékszám: 01-10-046108; a továbbiakban: „Társaság”) a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton bejelenti, hogy a Társaság Igazgatósága határozatával a Társaság évi rendes közgyűlését összehívta az alábbiak szerint:

Dátum: 2010. május 31.

Időpont: 12.00 óra

Helyszín: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., V. emelet, 5008. ajtó.

Napirend:

1.                        A 2009. évi beszámoló elfogadása.

 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelenség miatt meghiúsul, a megismételt közgyűlés időpontja: 2010. május 31., 12.30 óra, a helye és a tervezett napirendje változatlan.

Budapest, 2010. május 17.

DayTrade.net Zrt.


2010. február 11-i folytatólagos közgyűlés határozatai


A Társaság részvényesei 2010. január 15-i állapot szerint


2010. január 12-i közgyűlés / II.


2010. január 12-i közgyűlés / I.


Közzététel közgyűlésről

...a Társaság 2009. május 26-án tartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 3/2009. (V.26.) sz. közgyűlési határozat A 2009. május 26-i közgyűlésén a részvényesek az alábbi napirendi pontokat fogadták el:  1. A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása   2. Egyebek 4/2009. (V.26.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységét megfelelőnek ítéli, az igazgatóság és a felügyelő bizottság beszámolóit elfogadja ...


Közzététel közgyűlés összehívásáról

DayTrade.net Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., V. emelet; vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál, cégjegyzékszám: 01-10-046108; a továbbiakban: „Társaság”) a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei ...


hírlevél

Tudjon meg többet egyedülálló szolgáltatásainkról!

Feliratkozom!